Regulamin

Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków marki EXUMA oferowanych w sklepie internetowym exumaparfums.com

1. Informacje ogólne

 1. Exumaparfums.com (zwany dalej Sklepem) jest oficjalnym sklepem internetowym sprzedającym produkty EXUMA.
 2. Sprzedaż produktów odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Użytkownikiem, a sklepem internetowym exumaparfums.com
 3. W celu złożenia zamówienia, zamawiający powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek: Explorer, Mozilla FireFox, Chrome lub Opera. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików Cookies.
 4. Każdy klient Sklepu przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z Terms and Conditions (dalej Regulamin) dostępnym na stronie sklepu.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 6. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.
 7. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

2. Oferta produktowa

 1. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w serwisie internetowym exumaparfums.com
 2. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania.
 3. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
 4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN), jako głównej walucie obowiązującej w sklepie i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych. bez uprzedzenia klientów. Zmiana cen nie dotyczy towarów zamówionych przez klienta i zamówień przekazanych do realizacji.
 6. Do każdego zamówienia na terenie Polski, sklep wystawia fakturę VAT (nie wystawiamy faktur VAT na zagraniczny adres Klienta).
 7. Na życzenie Klienta spoza Polski możemy wystawić fakturę.

3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są przez obsługę Sklepu w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu oprogramowania Sklepu.
 2. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia poprzez oprogramowanie Sklepu należy rozumieć proces przejścia wszystkich etapów składania zamówienia i zatwierdzenie. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia.
 4. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularzy. W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych – Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży z powodu braku niezbędnych danych do realizacji zamówienia.
 5. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w dni robocze, zgodnie z kolejnością napływających zamówień do sklepu:
  a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia
  b) przelewem – po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar,
  c) w przypadku zamówień płatnych kartą płatniczą, kredytową lub w przypadku płatności online – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji transakcji.
 6. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do momentu wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 10 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską (w zależności od kraju dostawy).
  Dokładny czas realizacji jest zależny od kraju dostawy dla Klienta i może być różny.
 7. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, lub chwilowej nieobecności produktu powodującej możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówienia ponad 10 dni, sklep skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 8. Klient może zmienić lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. W tym celu należy skontaktować się z obsługą Sklepu za pomocą poczty elektronicznej pod adres office@exumaparfums.com .
 9. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, kartą płatniczą i przelewem na konto sklepu.
 10. Do wartości zamówienia doliczana jest opłata obejmująca koszt nadania przesyłki do Klienta zależna od wybranego sposobu płatności. Koszty przesyłki w Polsce i na terenie Unii Europejskiej określone są w dziale dostawa i koszty przesyłki. Koszty przesyłki poza Unię Europejską zależą od kraju docelowego i mogą być różne. Sklep może w ramach promocji zawiesić pobieranie powyższej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronach.

4. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku ‚O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny’, Klient może zrezygnować z zakupionego w Sklepie towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres korespondencyjny. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli zamówiony produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, nierozpakowanym i niezniszczonym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest przesłać towar w oryginalnym opakowaniu na adres:
  Exuma Parfums
  Iława 14-200
  Kamień Duży 4 D
 3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, nie później niż w terminie 30 dni. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

5. Reklamacje i gwarancje

 1. W przypadku ewentualnych reklamacji Klient powinien skontaktować się niezwłocznie z obsługą Sklepu – mailowo.
 2. Zgłaszając reklamację, należy podać wszelkie dane osobowe z zamówienia, numer zamówienia oraz opisać przedmiot i istotę reklamacji.
 3. Wszelkie reklamacje są przyjmowane do realizacji najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 4. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

6. Dane osobowe Klienta

 1. Uzyskane dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sklep zgodnie z przepisami prawa i wykorzystywane tylko w celu realizacji zamówienia Klienta.
 2. Klient dodatkowo może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Sklepu w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właściciela Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. W celu zaprzestania przetwarzania danych, klient jest zobowiązany do przesłania drogą elektroniczną prośby o usunięcie swoich danych osobowych z bazy danych.

7. Pozostałe informacje

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego.
 3. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
  – zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
  – zmiany form płatności,
  – zmiany sposobów dostawy,
  – zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian.
  Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej sprzedawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
 6. Dane właściciela marki EXUMA: URODA Polska Sp. z o.o., ul. Niecała 9/U1, 00-098 Warszawa Polska, numer NIP: 5252382044 , numer REGON:  140778739 , numer KRS: 0000269970
Zamknij
Zamknij

Koszyk (0)

Cart is empty Nie masz produktów w koszyku

Exuma Parfums

Exuma Parfums
Język